Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


wiki:nastavenie_mailov

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
wiki:nastavenie_mailov [06/08/2013 15:23]
127.0.0.1 externá úprava
wiki:nastavenie_mailov [02/05/2017 13:18] (aktuálne)
jano [Outlook mailový klient]
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Webmail ======
 +Toto je prístup k Vaším mailom prostredníctvom internetového prehliadača. \\ 
 +Webmail je dostupný na adrese [[http://​www.webmail.whistler.sk]]. Túto adresu môžete nájsť aj na stránke [[http://​www.whistler.sk|whistler.sk]].\\
 +Pri prvom použití Vás klient automaticky požiada o vyplnenie mena v profile. Toto je meno, ktoré sa zobrazí príjemcom Vašich mailov namiesto Vašej mailovej adresy. Toto a ďalšie nastavenia môžete neskôr zmeniť v položke **Osobné nastavenia -> Profil**. \\
 +
 +====== Zmena hesla ======
 +Zmenu hesla môžete spraviť cez webmail rozhranie v položke **Osobné nastavenia -> Heslo**.\\
 +Systém vyžaduje minimálne 6 znakové heslo. Z dôvodu ľahkého uhádnutia odporúčame použiť aspoň 8 znakov v kombinácii:​ malé a veľké písmena a číslice. \\
 +Neodporúčame používať ako heslo Vašu mailovú adresu alebo jej časť, ani tzv. slovníkové heslá, čiže mená osôb, zvierat, miest, postavy z filmov a podobne. \\ \\
 +:!: Chceme Vás upozorniť, že pokiaľ používate aj iného mailového klienta, bude potrebné zmeniť heslo aj tam. \\
 +Zvyčajne budete na to vyzvaný pri prijímaní alebo odosielaní pošty.
 +
 +====== Thunderbird mailový klient ======
 +\\
 +[[thunderbird|Thunderbird]]
 +
 +
 +
 +
 +
  
wiki/nastavenie_mailov.txt · Posledná úprava: 02/05/2017 13:18 od jano