Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


wiki:nastavenie_mailov

Webmail

Toto je prístup k Vaším mailom prostredníctvom internetového prehliadača.
Webmail je dostupný na adrese http://www.webmail.whistler.sk. Túto adresu môžete nájsť aj na stránke whistler.sk.
Pri prvom použití Vás klient automaticky požiada o vyplnenie mena v profile. Toto je meno, ktoré sa zobrazí príjemcom Vašich mailov namiesto Vašej mailovej adresy. Toto a ďalšie nastavenia môžete neskôr zmeniť v položke Osobné nastavenia → Profil.

Zmena hesla

Zmenu hesla môžete spraviť cez webmail rozhranie v položke Osobné nastavenia → Heslo.
Systém vyžaduje minimálne 6 znakové heslo. Z dôvodu ľahkého uhádnutia odporúčame použiť aspoň 8 znakov v kombinácii: malé a veľké písmena a číslice.
Neodporúčame používať ako heslo Vašu mailovú adresu alebo jej časť, ani tzv. slovníkové heslá, čiže mená osôb, zvierat, miest, postavy z filmov a podobne.

:!: Chceme Vás upozorniť, že pokiaľ používate aj iného mailového klienta, bude potrebné zmeniť heslo aj tam.
Zvyčajne budete na to vyzvaný pri prijímaní alebo odosielaní pošty.

Thunderbird mailový klient

wiki/nastavenie_mailov.txt · Posledná úprava: 02/05/2017 13:18 od jano